x
Kullanım Şartları
Bu kullanım şartları Notlarim.com isimli Ders Notu Pazaryeri’nin kullanımına yöneliktir. Notlarim.com size hak ve görevlerinizin farkında olmanızı sağlamak için bu kullanım şartlarını tamamen okumanızı önermektedir.

Bu kullanım şartları ayrıca sizinle Notlarim.com arasındaki aşağıdaki ilişki yönlerini açıklamaktadır:

Veri provizyonu ve profil oluşturma (makale 3)
Platformun fonksiyonellikleri ( makale 4,5 ve 6)
Platform yoluyla ödeme ( makale 7 )
Prosedürü anlama ve kaydetme ( makale 8 )
Notlarim.com için sorumluluk sınırı ( makale 11 ) 

Madde 1: Tanımlar


İçerik: Notlarim.com tarafından platformda yer verilen belirli metinlerin yanı sıra tasarımı da içeren ama onunla sınırlı olmayan platform görünüm ve hisse logolar ve markalar ile ilgili tüm bilgiler.
Kullanım Şartları: Bu Notlarim.com kullanım şartları.
Entelektüel Kullanım Hakları: Tüm entelektüel mülkiyet hakları ve teknik ve tek hat performansları ile ilgili hakların yanı sıra telif hakkı, marka hakları, patentler, model hakları, ticari isim hakları, veri tabanı hakları ve komşuluk hakları gibi ilişkili haklar.
Platform: www.notlarim.com web sitesi yoluyla ulaşılabilen ve ödeme karşılığında olsun olmasın çalışma materyallerini yüklemenizi veya güncelleme imkânı sunan web sayfalarını içeren platform.
Profil: Platforma kaydolduğunuzda tarafınızdan oluşturulan ve sürdürülen bireysel veya grup oturumu.
Çalışma Materyali: Tarafınızdan veya diğer platform kullanıcıları tarafından ücretli veya ücretsiz olarak platformda sunulan tüm bilgiler.
Notlarim.com: Özel bir Şirket olan Notlarim.com NL (Hollanda vatandaşlığı gerektiren) veya özel şirket Notlarim.com Uluslararası ( Hollanda vatandaşları harici), Overtoom 141, 1054 HG in Amsterdam, the Netherlands adresine kayıtlı ofisi olan Notlarim.com B.V. ortakları.
İşlem Maliyetleri: Notlarim.com tarafından işlemleri sağlarken ve platformu sunarken oluşan maliyetler. Bu maliyetlerin miktarı platformda belirtilmekte ve Notlarim.com tarafından zaman zaman değiştirilebilir.

Madde 2: Uygulanabilirlik


2.1 Bu Kullanım Şartları platformdaki her işleminize uygundur.
2.2 Notlarim.com Kullanım Şartları’nda değişiklik ve destekleme yapma hakkını saklı tutar.
Mevcut Kullanım Şartları platformda bulunabilir veya profil oluştururken veya oturum açarken dikkatinizi çekebilecektir. Bu Kullanım Şartları değiştirildikten veya desteklendikten sonra platformu kullanmaya devam ederseniz değişen veya desteklenen bu Kullanım Şartları’na geri dönülmez biçimde kabul etmiş sayılırsınız. Değiştirilen veya desteklenen Kullanım Şartları’nı kabul etmezseniz tek seçeneğiniz platformu kullanmamak ve profilinizi iptal etmektir.

Madde 3 : Profil


3.1 Platformu optimum düzeyde kullanabilmek için platformda açıklanan şekilde bir profil oluşturmalısınız. Profil oluştururken tarafınızdan girilen bilginin kesin ve doğru olduğunu Notlarim.com’a garanti etmelisiniz. Bir profil oluştururken platform ve profilinize ulaşmanızı sağlayacak bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmalısınız.
3.2 16 (on altı) yaşından küçükseniz profil oluşturmadan önce yasal temsilci(leri)nizin (vasi veya ebeveynlerinizden biri) rızasını almanız gerekir. Bu Kullanım Şartları’nı kabul ederek gerçekte en az 16 (on altı) yaşında olduğunuzu veya profil oluşturmak için yasal temsilci(leriniz)in rızasını aldığınızı taahhüt edersiniz.
3.3 Verilerin geçerliliğini kaybetmesi halinde değiştirilmesinin yanı sıra sağladığınız verilerin doğruluğundan ve eksiksiz olmasından sorumlusunuz.  Verilerin doğru ve eksiksiz olmasının platformun optimum düzeyde çalışması için çok önemli olduğunu anlamış ve kabul etmiş olursunuz. Eğer banka hesap numaranız doğru değilse Notlarim.com size herhangi bir ödeme yapamaz.
3.4 Kayıt sürecinde sağladığınız veriler bir veri tabanında saklanacak ve burada bulabileceğiniz özel beyanname ile uyumlu olarak işlenecektir.
3.5 Kullanıcı adı ve şifre kombinasyonunuzu güvenli olarak saklama sorumluluğu kendinize aittir. Kullanıcı adı veya şifrenizi üçüncü taraflara veremezsiniz. Aksi takdirde üçüncü kişiler verilerinize ulaşabilir. Bu nedenle platformu kullanırken tüm işlemleriniz için kullanıcı adı ve şifrenizden sorumlusunuz. Notlarim.com sizin kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapan kişinin gerçekten siz olduğunuzu kabul eder. Kullanıcı adı ya da şifrenin yetkili olmayan kişilerin eline geçtiğini anladığınızda veya bunu ispat edebildiğinizde şifrenizi değiştirme gibi hızlı ve etkili tedbirler alma sorumluluğu size ait olmasına rağmen Notlarim.com’u bilgilendirmelisiniz.
3.6 Notlarim.cwom herhangi bir şekilde size bilgi vermeden platformu değiştirme veya kapatma hakkına sahiptir. Notlarim.com tarafından yapılan değişiklikleri kabul etmiyorsanız tek seçeneğiniz platformu kullanmayı sonlandırmak ve profilinizi silmektir.
3.7 Notlarim.com platformun en iyi şekilde çalışması için karar vermesi halinde kayıt süreci, şifreniz veya kullanıcı adınızı değiştirme hakkını saklı tutar.
3.8 Notlarim.com yetkili olmayan kişilerin erişimi veya platformun üçüncü kişilerce kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar için sorumlu tutulamaz.
3.9 Profil oluşturarak otomatik olarak Notlarim.com ‘ya ücretsiz, ipoteksiz, dünya çapında alt lisanslı olabilen özel lisans tanıtım amaçları için olduğu gibi platformu sunma ışığında profilinizden kullanıcı adı ve profil resminiz gibi belirli kişisel verileri yayınlamak ve kopyalamak için Notlarim.com’ya hak verdiğinizi kabul edersiniz. Çalışma materyalini ve profilinizi silerseniz lisans otomatik olarak sonlandırılır.

Madde 4: Platformun İşlevselliği


4.1 Notlarim.com’nın yalnızca çalışma materyalini diğer kullanıcılar ile değişmenizi sağlayan bir platform sunduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Notlarim.com çalışma materyalinde yer alan hiçbir şey hakkında ve tarafınızdan veya diğer kullanıcılar tarafından platforma girilen diğer bilgiler hakkında bilgi sahibi değildir. Bu nedenle Notlarim.com kendiniz veya diğer kullanıcılar tarafından platform yoluyla sunulan çalışma materyali için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
4.2 platformun sadece kullanıldığında ( temelinde ) platformda bulunan fonksiyonellik ve diğer özellikleri kapsadığını kabul etmiş sayılırsınız. Bu Kullanım Şartları’nda aksi açıkça belirtilmedikçe Notlarim.com’ nın her türlü garantiler ve ortaklıklar içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir açık ve açık olmayan garantiler ve ortaklıkları platformun kalite, güvenlik, yasallık ve kesinliği bakımından açıkça geçersiz sayılmaktadır.

Madde 5: Çalışma Materyallerini Güncelleme

5.1 Platform yoluyla çalışma materyalini güncelleyebilirsiniz. Bu çalışma materyali ücretli veya ücretsiz olarak diğer kullanıcılar tarafından art arda yüklenebilir. Profiliniz ücretli veya ücretsiz olarak platforma sunduğunuz çalışma materyalini belirtecektir.
5.2 izin verilen formatın yanı sıra çalışma materyalinin platformda nasıl güncelleneceği platformda belirtilmektedir. Hangi çalışma materyalinin güncelleneceğine ve bu çalışma materyalini nasıl kullanacağınıza karar verirsiniz. Notlarim.com’nın tarafınızdan kullanılan yöntemin yanı sır a güncellenen çalışma materyallerine hiçbir etkisi ve katkısı yoktur.
5.3 Ödemeli çalışma materyalini sunmaya karar verirseniz ödeme miktarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Ancak platformda belirtilen minimum bir ücret vardır. Ayrıca örnek olarak kaç sayfanın ücretsiz erişilebileceğine de karar verebilirsiniz. Notlarim.com çalışma materyali ücretli olarak sunulmuş olsun olmasın en azından çalışma materyalinin ilk sayfasını ücretsiz erişilebilir yapma hakkını saklı tutar.
5.4 Notlarim.com ücretsiz sunulan çalışma materyalinin içinde üçüncü kişilerin reklamlarını yayınlama hakkını saklı tutar. Bu reklamlar çalışma materyalinde otomatikleştirilmiş işlem ile yapılacaktır.
5.5 Notlarim.com güncellediğiniz çalışma materyalini başka bir formata dönüştürme hakkını saklı tutar. Ayrıca Notlarim.com herhangi bir çalışma materyalinin otomatik olarak oluşturulmuş filigran/logosunu çalışma materyali içine koyma hakkını saklı tutar.
5.6 bu Kullanım Şartları’nda belirtilen şartlar altında çalışma materyalinde sahip olduğunuz t emel olarak telif hakkı dahil olmak üzere entelektüel mülkiyet haklarına sahip olursunuz.
5.7 Platformda çalışma materyalini güncellerseniz aşağıdakileri garantilemiş olursunuz:
Çalışma materyali ile ilgili tüm haklara sahip olursunuz ve Platformu güncelleme ve diğer kullanıcılara sunma hakkına sahipsiniz.
Çalışma materyali dahil olmak üzere entelektüel mülkiyet hakları elde etmiş olursunuz veya platformdaki çalışma materyalini güncelleme ve bunu diğer kullanıcılara sunmak için Entelektüel Mülkiyet hakları için de açık rızanız gerekecektir.
Çalışma materyali herhangi bir yasa veya yürütmeliğe aykırı olamaz ve/veya üçüncü kişilerce herhangi bir hakkı ihlal edemez ve/veya aksi takdirde üçüncü kişiler veya Notlarim.com’ya aykırı olamaz.
Notlarim.com çalışma materyalini güncelleme ve kullanımı ile ilgili herhangi bir ödeme yapmayacaktır.
Çalışma Materyali2ni güncelleme ve kullanımı ile ilgili üçüncü kişiler bakımından her çeşit lisans ve ödeme sorumluluğu tamamen size aittir.5.8 Notlarim.com ile bağlı olan tüm kişilerin yanı sırra Notlarim.com’nın Çalışma materyalini herhangi bir geçerli entelektüel mülkiyet hakları veya üçüncü kişilerin diğer hakları ihlal edildiği iddiasına dayanarak üçüncü kişilerin tüm iddialarına karşı teminat verdiğini veya aksi takdirde bu kullanım şartlarını ihlal edici eylemlerinizden kaynaklanan tüm iddiaların yanı sıra üçüncü kişilere karşı yasal değildir. Notlarim.com’nın karşılaştığı yukarıda bahsedilen iddialar ile ilgili tüm zararlar ve ortaya çıkan masraflar tarafınızdan ödenecektir.
5.9 Platformda çalışma materyalini güncelleyerek otomatik olarak çalışma materyalini platforma sunma yoluyla yayınlamak ve kopyalamak için ücretsiz ipoteksiz dünya çapında, lisanslı, özel lisans kabul etmiş olursunuz. Bu lisans Platformdan Çalışma Materyalinizi çıkardığınızda otomatik olarak sona erecektir.
5.10 belge üzerinde kartlar ve kısaltmaları oluşturarak, kullanıcı Notlarim.com tarafından burada kabul edilen transferleri kartlar ve kısaltmalar bakımından Notlarim.com web sitesine gönderilen çalışmalarda yer alan mevcut ve gelecekteki entelektüel haklar transfer edebilmektedir. Entelektüel mülkiyet haklarının transferi gerektiğinde kullanıcı geri dönmemek şartıyla bu tür transfer yapmak için gereken herhangi bir yasal eylem yapmak ve işbirliğinde bulunmayı kabul eder.
Kartlar ve kısaltmalara dair herhangi bir entelektüel mülkiyet hakkı kullanıcıdan Notlarim.com’ya tamamen transfer edilemediği için kullanıcı Notlarim.com tarafından burada kabul edilen hak olan bu entelektüel mülkiyet haklarını en geniş anlamda kullanmak için lisanslı hak ile özel geri alınamaz telifsiz dünya çapındaki sürekli hakkı kabul etmiş sayılır.
Kullanıcının herhangi bir kişisel ya da ahlaki haklara sahip olduğundan ve yasalarca izin verildiğinden kullanıcı tüm kişisel ve ahlaki haklarından feragat eder.

Madde 6: Çalışma Materyalini Yükleme

6.1 Platformu kullanarak ücretli veya ücretsiz olarak çalışma materyalini yüklemek mümkündür. Çalışma materyalini yüklemek isterseniz bir profilinizin olması gerekir. Profil yüklediğiniz çalışma materyalini gösterecektir. Tarafınızdan silinmedikçe yüklediğiniz çalışma materyali erişilebilir kalacaktır. Çalışma materyalini sildikten sonra tekrar yüklemezseniz bir daha erişemeyeceksiniz.
6.2 Profil oluşturursanız Platformda belirtilen şekilde diğer kullanıcıların Çalışma Materyaline oy verme imkânı bulursunuz.
6.3 Çalışma materyali ücretli ise, çalışma materyalini yükleyebilmek için talep edilen ücreti peşin ödemelisiniz. Ödeme seçenekleri platformda belirtilmiştir. Ödemeye ilişkin daha fazla detay Makale 7’ de listelenmiştir.

Madde 7: Ödeme

7.1Çalışma materyalini ücretli sunmak mümkündür. Çalışma materyalinizin ücretine kendiniz karar verebilirsiniz. Çalışma materyalinizi kullanma hakkı verdiğiniz diğer kullanıcı ile doğrudan anlaşma yapabilirsiniz. Notlarim.com bu anlaşmaya karışmaz. Notlarim.com yalnızca kullanıcılara Çalışma materyalini güncellemeyi sağlayan platformu sunarak aracı görevi yapar ve sadece ödemeleri kolaylaştırır. Bu nedenle bu kullanım şartları platform kullanıcıları arasındaki anlaşmalara değil, yalnızca platformun kullanımına yöneliktir.
7.2 Bütün ödemeler üçüncü bir taraf ile işbirliği halinde yapılır. Bütün ödemeler ilk olarak bu üçüncü tarafa yapılır. Bu üçüncü taraf ayda bir Notlarim.com ya yapılan aldığı tüm ödemeleri transfer edecektir. Notlarim.com daha sonra ödemeleri çalışma materyalini satan kullanıcılara bölüştürecektir.
7.3 Her bir kullanıcıya ödenen miktardan işlem masrafları kesilecektir. Çalışma materyalinizi güncellerseniz ve platformda fiyat belirlerseniz, oldukça fazla alacağınız para miktarını gerçekte görebilirsiniz.
7.4 Notlarim.com’ dan aldığınız ödemelerle ilgili olarak, verilerin doğru olmadığını kanıtlayamadıkça Notlarim.com verileri doğru kabul edilecektir.
7.5 Öğrenciler minimum 10 TL veya platformu kullandığı para birimindeki benzer miktar üzere ne kadar depozito vereceklerine kendileri karar verebilecekler. Notlarim.com depozitoları ve transfer edilen paraları haftada bir hesaplar. Asıl hesapta kalan paraya ödenen herhangi bir faiz yoktur (Bakiye).
7.6 Notlarim.com çalışma materyalinin kopya sayısı veya türü gibi sıralamalardaki hatalar bakımından ne olursa olsun sorumluluk kabul etmez. Bir çalışma materyalinin alımı iptal edilemez veya değiştirilemez. Ayrıca, Notlarim.com ücretlerde kolaylık sağlamaz. Yukarıda geçen konuların biri için Notlarim.com sizi çalışma materyalini satan sorumlu kullanıcıya yönlendirir.
7.7 Öğrenciler verginin ödeneceği ülkedeki vergi dairesinde herhangi bir gerekli gelir beyanından kendileri sorumludur.

Madde 8: Tebligat ve Reddetme

8.1 Üçüncü tarafların hakları ihlal etmesini en kısa sürede engellemek için Notlarim.com bir tebligat ile Çalışma materyalinin ihlalini raporlayan bir prosedür geliştirmiştir.
8.2 Belirli bir çalışma materyalinin haklarınızı ihlal ettiğini iddia ederseniz, abuse@notlarim.com adresine tebligat göndererek Notlarim.com’a iddia edilen bu ihlali bildirebilirsiniz. Notlarim.com tebligatı inceleyecek ve mümkünse ve gerekliyse bu makalede belirtilen önlemleri alacaktır.
8.3 Tebligatta şunlar bulunmalıdır:
Üzerinde iddia edilen ihlal edici çalışma materyalinin bulunduğu web sayfası içindeki URL
Haklarınızın ihlal edildiğine dair beyan ve nedeni
Notlarim.com’ nın sizinle temasa geçmek için kullanabileceği tam adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-mail adresiniz gibi iletişim bilgileri
Tebligatınızdaki bilginin kesin ve eksiksiz olduğuna dair belgelenmiş bir delille desteklenmiş bir beyan ve iddia edilen ilgili Entelektüel Mülkiyet hakları ihlalinde sahibi olduğunuzu veya sahibi adına eylemde bulunmaya yetkili olduğunuzu düşünürse ve
İddia edilen ihlalin tam niteliğinin tanımlaması ile İhlal edildiği iddia edilen çalışma veya çalışmaların tanımı
8.4 Notlarim.com tebligatta değinilen Çalışma materyalinden sorumlu tarafa tebligatı gönderme hakkına sahiptir.
8.5 Tebligatta değinilen çalışma materyalinin yasal olmadığı açıkça belliyse Notlarim.com çalışma materyaline erişimi sonlandıracak veya engelleyecektir.
8.6 Tebligatın kesinliği veya delilin yasal niteliğinden şüphelenmek için iyi nedenler varsa veya tebligatta değinilen çalışma materyalinin yasal olmadığı açık değilse, Notlarim.com çalışma materyalini sonlandırmak veya erişimi engellemek için ricada bulunmama hakkına sahiptir. Bu kapsamda, örneğin  Hollanda’ daki kararı açıkça yasal olmadığı düşünülen çalışma materyalinin yasal olmadığını gösteren yetkili bir mahkemeden adli karar talep edebilir.
8.7 Tebligat göndererek üçüncü kişilerin çalışma materyalini kaldırma ya da erişememe ve /veya tebligatı gönderen kullanıcının ad, adres ve yerleşim yeri hükmü bakımından herhangi bir iddiasına karşı Notlarim.com’nın zararını tazmin eder. Bu tür bir tazminat ayrıca Notlarim.com’nın tüm zararını kapsamakta ve mahkeme masraflarını içeren ancak bunlarla sınırlı olamayan bir iddia ile ilgili oluşan masrafları da kapsar.
8.8 Notlarim.com tebligatı gönderen ve diğer kişi arasındaki her bir anlaşmazlıkta ne olursa olsun herhangi bir taraf olmayacaktır.
 

Madde 9: Platformun Kullanılabilirliği

9.1 Notlarim.com gerekli gördüğü durumlarda, örneğin Platform’un devamlılığı açısından Platformu (geçici olarak) servis dışı bırakma veya önceden bildirmeksizin ve herhangi bir tazminat ödemeksizin servis dışı bırakma veya kullanımını sınırlandırma hakkına sahiptir.
9.2 Notlarim.com önceden bildirmeksizin Platformda prosedürel ve teknik değişiklikler yapma hakkına sahiptir.
9.3 Notlarim.com Platform ya da herhangi bir bölümün her zaman ve hiçbir kopukluk olmadan erişilebilir olmasını garanti etmez. Virüsler veya hatalar internet veya telefon bağlantısındaki hatalar sonucu Platform’da hatalar olabilir.  Notlarim.com geçici olarak erişilemeyen web sayfalarından kaynaklı bir hasar için ne olursa olsun kullanıcıya tazminat ödemeye zorunlu tutulamaz.

Madde 10: Entelektüel Mülkiyet Hakları

10.1 Çalışma materyali haricinde Platform’da yayımlanan veya Platform ile taşınan tüm içeriğin yanı sıra Platform bakımından Entelektüel Haklar Notlarim.com’ya ve lisans sahibine aittir.
10.2 Bu kullanım şartlarında belirtilen şartlar altında Notlarim.com size Platform’u ve içeriği kullanmak için ve onu Platformda kullanıldığı şekilde ve formatta görüntüleyebilmek için sınırlı kişisel, geri dönülemez, özel olmayan, lisanslı olmayan, devredilebilir hak vermektedir.
10.3 Web sayfasına, içeriği veya Entelektüel Mülkiyet Hakları’na yapılan referanslarda eklenmiş herhangi bir ticari marka veya tanıtıcı işareti değiştiremez ve kaldıramazsınız.
10.4 Bu kullanım şartlarındaki hiçbir şey sizin herhangi bir Entelektüel Mülkiyet hakkı transferinizde açıklanamaz. Herhangi bir entelektüel Mülkiyet Hakkı için belirli veya onların benzeri alan adları, ticari markalar veya Google Adwords gibi kayıtlar yapma Notlarim.com’nın Entelektüel Mülkiyet Hakları’nı ihlal edebildiğinden bunları yapamazsınız.
10.5 Notlarim.com’nın önceden yazılı izni olmadan Platform’un içerikleri ve temel bölümlerini geri alamaz veya yeniden kullanamazsınız. Hollanda Veritabanları Eylemi kapsamında Platformun içerikleri temel olmayan bölümlerini birden çok defa ve sistematik olarak kullanamazsınız.
10.6 Notlarim.com’da sunulan Çalışma Materyali yalnızca bir çalışma aracı olarak kullanılır. Telif hakkında da belirtildiği gibi Notlarim.com’da bulunan Çalışma Materyali’ni kendi çalışmanız gibi kullanamazsınız. Bu ayrıca intihaldir ve bitin akademik kuruluşlarda ve ağır suiistimal anlamına gelir.

Makale 11: Sorumluluk


11.1 Notlarim.com yasal olmayan bir eylem veya bu makalede belirtilmedikçe Platform’un neden olduğu hasarlardan sorumlu değildir.
11.2 Atfedilebilen veya yasal olamayan eylemler neden olsa bile Notlarim.com’nın herhangi bir hasardan sorumlu olması halinde bu hasarların büyüklüğü Notlarim.com’nın sigorta şirketi tarafından tam ödenen miktarla sınırlıdır. Sigorta şirketinin herhangi bir ödeme yapmaması halinde Makale 11.3,11.4 ve 11.5 uygulanır.
11.3 Notlarim.com yalnızca anlaşmanın performansında ('wanprestatie') atfedilebilen hata veya yasal olmayan bir eylem ('onrechtmatige daad') EUR 1000.--.  ‘ a kadar zorunlu miktar nedeniyle uğradığınız doğrudan hasarlardan (aşağıda açıklandığı şekilde) sorumludur. Notlarim.com’nın sizinle anlaşması uyarınca bu miktarı asla geçmeyecektir.
 11.4 Doğrudan hasarlar şunlardır:
İ mallardaki materyal hasarı
İi  Bu paragrafta bahsedildiği gibi sizin tarafınızdan herhangi bir doğrudan hasarı önlemek veya sınırlamak için neden olunan mantıklı hasarların tamamı
İii Hasarın nedenine, sorumluluğuna doğrudan hasara ve düzeltme yöntemine karar verirken meydana gelen mantıklı masraflar
11.5 Uygulanabilir yasa ile izin verilen en yüksek düzeye kadar herhangi bir özel, kasıtsız hasardan ( Kar, güven veya bilgi kaybı İş kesintisi, veri kaybı ve makale 11.4 ‘te belirtilenlerden farklı hasar nedenlerinden ayrıca Platform’u kullanamama nedeniyle ortaya çıkan hasarlardan) Notlarim.com sorumlu değildir. 
11.6 Bu paragraftaki bahsedilen yükümlülük sınırlaması, kayıp Notlarim.com’ nın kasıtlı niyeti veya aşırı ihmali nedeniyle olduğunda sona erecektir.
11.7 Platformu kullanırken üniversitenizi idare eden kuralları, yönetmelikleri ve hükümleri tamamen kontrol ettiğinizi kabul ettiğinizi ve Notlarim.com tarafından sunulan hizmetleri kullanmayı garanti etmiş sayılırsınız. Kararınız akademik çalışma bakımından üniversitenin yönetmelikleri veya hükümlerine aykırı olursa Notlarim.com Platformu kullanma kararınıza dair sorumluluk kabul etmez.

Madde 12: Mücbir sebepler

12.1 Mücbir sebep halinde Notlarim.com ile aranızdaki anlaşmanın uygulanmaması atıfta bulunulabilir arıza olarak düşünülemez ve Notlarim.com ile aranızda anlaşma yapılamaz.
12.2 Mücbir sebepler personelin hastalığı veya platformun hükmü için önemli personelin olmaması, elektrik kaynağındaki kesintiler, yangın, doğal afetler, grevler, sel, Notlarim.com tarafından kiralanan üçüncü kişilerin performans hataları, internet bağlantılarındaki kesintiler, donanım arızaları, ağlardaki (telekomünikasyon) arızaları ve diğer öngörülemeyen şartlardan oluşmaktadır ancak bunlarla sınırlı değildir.

Madde 13: Sonlandırma

13.1 Herhangi bir zamanda platformu kullanmayarak ve profilinizi sonlandırarak anlaşmayı sonlandırabilirsiniz.
13.2 Notlarim.com’ da mümkün olan diğer yolların yanı sıra, Notlarim.com sizden bağımsız olarak her zaman kendi takdirini kullanarak karar verebilir. Makaleler 3.3, 3.4 ve 5.7 ‘yi kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan bu kullanım şartlarına uymadığınızda Notlarim.com (geçici olarak)platformla ilgili aktivitelerinizi sınırlayabilir veya bunlardan şüphelenebilir ve/ya profilinizi silebilir.
13.3 Hesabınızı sildikten sonra hala ödeme yaparsanız(asıl cüzdanınızdaki para)Notlarim.com son ödemeyi yapacağını garanti eder. Ancak, profiliniz makale 13.2 de belirtilen bu kullanım şartlarının ihlali sonucu olarak silinmesi halinde Notlarim.com sonlandırma sonucu zarara uğramışsa ödenecek miktarı (bir kısmını) vermeme hakkına sahiptir.
13.4 12 aylık dönemde art arda Kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak Profilinizde oturum açarak Profilinize erişemezseniz bu 365 günden sonra (ödemesiz süre) profiliniz “aktif değil haline getirilecektir.
Profiliniz “etkin değil” olduğunda, “etkin değil” olduğunuz sürece ve olumlu Profil bakiyeniz olduğu sürece profil bakiyenizde aylık size 5 EURO (yada o anda döviz kuru ile bozdurulmuş GBP, USD veya ZAR) yönetim gideri(Aktif olmayan profil ücreti) kesme hakkına sahibiz.
Profilinizde oturum açarak tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Aylık Aktif Olmayan Profil Ücreti otomatik olarak kesilecektir.

Madde 14: Geçerli Yasa ve yetkili mahkeme

14.1 Bu kullanım şartları ve platformun kullanımı Hollanda yasaları uyarınca idare edilmekte ve açıklanmaktadır.
14.2 Bu kullanım şartları ve platformun kullanımından kaynaklanan tüm çelişkiler veya iddialar kanunen mecburi (uluslararası) başka bir yetkili mahkeme özel olarak ve son olarak Hollanda, Amsterdam Bölgesindeki yetkili sivil mahkeme tarafından çözülmektedir.

Madde 15: Muhtelif

15.1 Bu kullanım hükümlerinin biri (kısmen) yasa dışı veya uygulanamaz olursa, bu kullanım şartları tam etkin ve uygulanabilir olsun diye bu hüküm gerekli olan minimum düzeye kadar sınırlandırılacak veya kaldırılacaktır. Notlarim.com bu kullanım şartlarının şartlarını ve amacını dikkate alarak geçersiz kısmınki ile mümkün olduğunca uyumlu olarak cümleleri geçerli yasal sonuçları değiştirecektir.
15.2 Notlarim.com size tebliğ etmesi halinde bu kullanım şartlarından kaynaklanan hak ve zorunlulukları üçüncü kişilere yükleme hakkına sahiptir. Sizin bu durumu kabul edemeyeceğiniz takdirde,  yapabileceğiniz tek şey platformu kullanmaya son vermek ve profilinizi silmektir.
  
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 notlarim.com